MOTOR-revisie     door Georges Stoelen                            update: 18-05-2005

   (C) Georges Stoelen
 De motor gaat open, zicht op de binnenzijde met de vervuilde delen van de trochoide en de rotor.
De rotor gedemonteerd, hier is er ook veel werk aan te doen, de C-ringen uitbouwen
is een hele klus geweest, zeker om ze niet te beschadigen.

De gedemonteerde Trochoide in twee opnamen, men ziet hier duidelijk de rattersporen.

  Zicht genomen van bovenaan, je ziet hier de gebroken zijlatjes.
 
  Nadat de ganse motor uiteen genomen was, zijn we begonnen met het leppen van de trochoiden.
  Dat viel echter niet mee, daar de laatste trochoiden een veel hardere binnenlaag hebben gekregen.
  Per trochoide hebben we toch meer dan een dag werk gehad en we moesten ieder op toer wat leppen, dat kroop zo in de armen dat ze er dik van werden.

  

  De flenzen nadat ze terug waren van de slijperij, zie de minieme afname. Nadien hebben we ze toch nog eens gelept met onze lepsteentjes. Zo krijg je de steentjes weer heel recht zodat ze weer kunnen ingezet worden op de volgende trochoiden.


Een proper gemaakte rotor en een die nog moet zuiver gemaakt worden, wat ook veel werk meebracht. Het uitbouwen van de C-ringen is zeer secuur om ze zonder beschadiging er uit en nadien er weer in te krijgen.   
 
  
Een bewerkte Trochoide met een Rotor die klaar zijn om weer te gebruiken.
 

  En dan nu het grote moment, de middenflens wordt in de speciale spanbeugel in de bok gehangen. De exenteras wordt geplaatst en met de afdichtringen voorzien.
 
 
  De eerste Rotor wordt gemonteerd met alle afdicht materialen, zoals de Siteseals en de cornerseals met hun respectievelijke veertjes. Ook de klein hoekjes van de topseals worden geplaatst.
 
  Nu kunnen we de eerste Trochoide monteren, voorzie ze echter aan de onderzijde van alle O-ringen en afdichtingen, vervolgens plaatsen we de veren die onder de Toplijsten komen en ook deze toplijsten met hun bijhorende hoekjes.
 
 
 

De speciale spanklemmen worden geplaatst nadat alle O-ringen en afdichtingen in de overeenkomende
openingen zitten, gebruik hiervoor een speciale afdichtingkit die niet verhard bij hoge temperaturen.

  De voorflens wordt gemonteerd, let er wel op dat bij het uittrekken van de spanklemmen alle afdichtingen
op hun plaats blijven zitten.
Het best kan een tweede man met een sterke zaklamp er tussen kijken terwijl de andere de tangen voorzichtig verwijderd, let er ook op dat de afdichtingsring die in de flensopening moet komen er vlot inspringt.

De flens wordt nu met speciaal daartoe voorziene inrichting opgespannen met twee van de lange bouten
die de motor tesamen houden.

 

  Het hele geval wordt 180į gedraaid en de tweede rotor wordt gemonteerd met alle dichtingen erop en eraan en eronder.

De tweede Trochoide wordt geplaatst met alle O-ringen en afdichtingen.

 
 

 

  We hebben geopteerd om in deze motor de de siteseals te gebruiken van de Mazda RX 7, maar deze zijn
ongeveer 1 mm hoger als die in de wankelmotor van Ro 80. Bij een eerdere motor die ik gedaan heb zijn in de Rotoren de bestaande gleufjes verdiept tot op de juiste maat? Nu echter hebben we deze siteseals op de maat laten slijpen zoals die van Ro 80. De lengte is wel langer omdat de Mazda RX 7 een grotere kamerinhoud heeft.
Daar heb ik iets op gevonden, zie verder. Bovenaan de originele site seal van Mazda In de midden de originele site seal van NSU Onderaan de op maat gebrachte site seal van Mazda.

  Aanpassen op lengte van de Mazda Siteseals.
Men neemt een kolomboormachine en een oude rotor van een Ro motor die men niet meer  wil gebruiken.
Maak of koop een rond slijpsteentje van 10 mm dat je in de boorkop van  de machine spant.
Maak of koop een kaliber met een maat van 9,98 mm en aan de andere zijde een maat van 10,02 mm.
Hiermee hun je bepalen of de openingen waar de Cornerseals in moeten nog de juiste tolerantie hebben.
De ene zijde moet erin kunnen, de andere mag er niet in, anders is de opening te groot en tot gevolg en weg te werpen rotor.
Span nu de rotor op de boormachine vast met een klem zodanig dat het ronde slijpsteentje van 10 mm juist in een van de openingen van de cornerseal draaien kan.
Knip met een kniptang een stukje af van de Siteseals, ze zijn een paar mm te lang, anders moet er teveel geslepen worden.

Leg nu de siteseal in de opening met de zijde die nog niet is afgeknipt om deze aan te slijpen, deze zijn origineel vlak geslepen en passen zo niet goed aan, aan een rond stuk zoals een cornerseal.
Draai nu de site seal om en plaats de kaliber van 9,98 tegen het achterste gedeelte van de cornerseal, je voelt wanneer hij op maat komt, dan gaat de kaliber in de opening van de cornerseal.
Als die niet te diep steekt dan kun je er nog een beetje verder mee tegen de siteseal duwen zodat je een heel klein beetje meer afneemt, dat is nodig om de juiste speling te bekomen.
Nu plaats je deze geslepen siteseal in de goede rotor tussen twee nieuw geplaatste cornerseals en je kijkt of die er goed ingaat, anders moet je nog een beetje naslijpen.
Zo doe je dan alle siteseallatjes voor de hele motor.

Dat is wel een zeer secuur werkje waar je niet aan gestoord mag worden en je je hoofd goed moet bijhouden.

Zicht van de twee zijden genomen zodat iedereen goed kan zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat.

 
 

 

 
  Door Georges Stoelen                 BelgiŽ